Societatea Culturală „Meglenia”

În alt număr din această foae, am scris despre regiunea Megleniei din Macedonia grecească.

Azi, dau darea de seamă asupra celei de a 2-a adunări generale de după războiul mondial a acelei societăți ce poartă numele regiunei de mai sus, care, după noi, este una dintre cele mai bine organizate societăți culturale a macedo-românilor stabiliți în țară.

Scopul acestei societăți, după cum ni-l arată însuși art. 3 din statutele ei, este:
„A grupa laolaltă și a ajuta pe românii din Meglenia refugiați în țară, a-i îndemna la economie, a păstra și cultiva legăturile cu cei de acasă (Macedonia), ajutându-i pe cât se va putea pe teren cultural și economic, a cultiva datinile frumoase strămoșești și idiomul meglenit, a încuraja cercetări și lucrări de caracter istoric, literar, etnografic, economic, statistic, ș.a. cu privire la grupul meglenit, a propovădui virtuțile creștinești, credința în Dumnezeu, dragoste de muncă, respectul legilor țării și autorităților publice precum și iubirea de neam”. Deci, merită toată atenția.

În totdeauna am urmărit de aproape activitatea acestei societăți și mă simțeam foarte mulțumit atunci când puteam să dau publicații câteva rânduri referitoare la acel grup de români cari alcătuiesc societatea „MEGLENIA”:

Art. 8 din statutele acestei societăți prevede că, adunările ei generale ordinare, să se țină în prima Duminică a lunei Septembrie st. v. Aceasta întru aducerea aminte a frumoaselor „panaghiruri” (serbări populare) ce se făceau și se fac în regiunea de unde sunt aproape majoritatea membrilor ei.
Faptul acestea, după noi, dovedește că megleniții țin cu sfințenia la datinele lor, ori unde o fi ei și ori ce loc ar ocupa în societate.

Și așa, pentru ziua de 21 Septembre ora 4, membrii societății au fost convocați în adunare generală spre a lua cunoștință de activitatea comitetului de conducere, dându-i cuvenita descărcare de gestiune.

Adunarea s’a ținut în sala cea mare a societății de cultură „Macedo-Române” din calea Rahovei No. 29, sub președinția d-lui Chr. Iuffu, președinte activ al societății. D-sa într’o frumoasă cuvântare a relevat mărețul rol ce-l are societatea „Meglenia”. D-sa a spus că, prin munca și abnegație se poate face ceva folositor societății de azi care are nevoe de suflete curate și dornice de muncă întru binele obștesc.

Desbaterile s’au scurs în cea mai perfectă ordine dovedindu-se prin aceasta încă odată că elementul meglenit este un element de ordine.

Darea de seamă a Comitetului de conducere precum și bilanțul încheiat pe ziua de 31 August a. c. au fost aprobate în unanimitate.

Pe fețele celor prezenți putea citi ori care mulțumirea sufletească de care era stăpânit fiecare membru la auzul celor cuprinse în darea de seamă.

După terminarea chestiunilor din ordinea de zi, Dumitrescu-Dunăre, președintele Soc. „ȚARA MEA” care a ținut să ia parte la această adunare, într’o inimioasă cuvântare a arătat marele rol ce-l are Soc. „MEGLENIA” din punct de vedere politic, promițând în acest scop tot concursul său. Relevă necesitatea ținerei de ședințe culturale, unde elementul aromănesc poate avea ocazia să-și facă educația culturală, arătând în continuare marele rol ce-l au mișcările culturale în viața unui popor.

D-sa închee făcând o donație societăței pe care adunarea o primește cu multe și călduroase aplauze.

D-l Traian Stoenescu, publicist, în calitatea sa de reprezentant al „Ligii Culturale pentru unitatea tuturor Românilor”, aduce salutul acesteia exprimându-și dorința ca toți membrii societății Meglenia să facă parte din „Liga Culturală”. Vorbind de activitatea culturală a societății Meglenia, regretă că aceasta nu a făcut ceace trebuia de făcut în această direcție și roagă adunarea să facă tot posibilul și să organizeze o bibliotecă și o serie de conferințe, punând în acest scop, la dispoziția megleniților una dintre sălile societății „ȚARA MEA”.

Cuvântarea d-șlui Stoenescu a fost acoperită de aplauze, iar biroul a luat act de toate observațiile juste, în ceace privește organizarea unei biblioteci și ținerea de ședințe culturale.

Imediat după aceasta s’a alcătuit o listă în care s’au înscris toți cei prezenți ca aderând la „Liga Culturală” depunând în acest scop cotizațiile respective.

I. N. Delavardar

(„Societatea Culturală „Meglenia”, în Cultura Populară (Cluj), Duminecă, 5 Octomb. 1924)

Reclame
Acest articol a fost publicat în Presă interbelică. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s