Frumosul ținut românesc Meglenia se stinge

Pierderea de mult așteptată a frumoasei Megleniei, tocmai în ceasul când atâtea suflete subjugate așteptau sprijin s’a îndeplinit. Emigrarea românilor megleniți s’a aprobat. Peste o lună sau două o să fie jalea generală peste tot ținutul Megleniei. Pierderea pe cari noi megleniții am suferit-o nus e poate acoperi. Osemintele sutelor și miilor de jertfe căzute pe altarul românismului în frumoasa Meglenie, rămân singure în locașurile lor de reci. Nimeni n’are să se ducă să le aprindă candila ; nimeni n’are să meargă ca să-i plângă la mormintele lor ; mormintele lor nu după mult timp o să se piardă, lucru și mai trist că printre mormintele acestor martiri se vor înmormânta și dușmanii lor greci, pentru care dânșii s’au jertfit. O tu Meglenia ! Tu frumoasă Meglenio! care atâta timp ai înpiedecat intrarea ideei grecismului între aromâni, și ne-ai dat putința ca să trăim astăzi cu numele falnic de meglenit.

O meglenit! tu care ai menținut viu singurul pion al ordinei înpotriva grecismului, tu ai fost singurul zid în contra șovinismului, și în contra distrugerii românismului. Tu care prin virtuțile strămoșești ne-ai pus în fața lumii în adevărata noastră lumină, ne-ai dat valoare morală, ne-ai dat putere ca să menţinem revindecările naţionale, şi am câştigat admirația duşmanilor prin numele de meglenit. O Meglenio ! Tu în curând te vei transporta din casa ta strămoşească, în casa mamei tale România ; tu Meglenio nu te descuraja, că şi aci vei fi bine primită de către mama ta.

Noi cei cari ştim preţul cu care s’a putut ţine chestiunea Megleno-Română, la plecarea voastră din Meglenia vom face o grădină de flori, le vom sădi pe mormintele tuturor făuritorilor Megleniei, le rom uda cu veşnica noastră aducere aminte, le vom îngriji, vor încolţi, vor creşte, parfumul lor va pluti deapururea asupra locaşurilor lor de veci, iar pe crucilelor vom scrie: Aci se odihneşte martirii Megleniei căzuţi pe altarul romănismului în zilele Domniei M. S. Ferdinand I. Regele tuturor românilor.

Dumitru Ciotti
fost sub-revizor școlar în circ.
Meglenia (Macedonia)

The long-expected loss of the beautiful Meglenia, at the very moment when so many oppressed souls were waiting for support has been finally fulfilled. The emigration of the Meglenite Romanians has been approved. Over a month or two, there will be a general mourning throughout the entire land Meglenia. The loss we Meglenites have suffered cannot be replaced. The bones of the hundreds and thousands of sacrifices on the altar of Romanianism from the beautiful Meglenia will remain alone in their cold graves. Nobody shall light a candle for them ; nobody shall come to cry at their graves ; their graves shall not long after get lost, and an even sadly matter, among the graves of these martyrs will their Greek enemies, burry themselves, those for which they had sacrificed themselves. Oh, thou Meglenia! Thou beautiful Meglenia! which for such a long time had hindered the adoption of the idea of Hellenism among Aromanians, and have given us the chance to nowadays live by the glorious name Meglenite.

Oh Meglenite! thou who hast kept alive the only pawn of order against the Hellenism, thou hast been the only wall against the chauvinism, and against the destruction of Romanianism. Thou who by the ancestral virtues had made us known to the world in our true light, though who has given us moral value, who has given us strength to maintain our national claims, and have won the admiration of the enemies by the name Meglenite. Oh Meglenia ! You shall soon transport yourself from your ancestral home, to that of your mother Romania ; you Meglenia shall not dishearten yourself, since here you shall be well received by your mother.

Those of us that know the price for which the Megleno-Romanian problem has been gained until now, at our departure from Meglenia we shall make a garden of flowers, which we shall sow on the graves of all fathers of Meglenia, we shall water them with our everlasting memory, we shall groom them, they shall germinate, shall grow, and their fragrance shall float eternally over their resting places, and on their burial crosses we shall write: Here lie the martyrs of Meglenia, who have died on the altar of Romanianism in the time of HM Ferdinand I of Romania, King of all Romanians.

Dumitru Ciotti
former school sub-inspector of
Meglenia (Macedonia)

(„Frumosul ținut românesc Meglenia se stinge”, în Cultura Populară (Cluj), Duminecă 24 Mai 1925)

Reclame
Acest articol a fost publicat în English translation, Presă interbelică. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Frumosul ținut românesc Meglenia se stinge

  1. Petru zice:

    Si nu plange nimenia ltul decat ei… ce pacat1

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s