Oșeniți și Nânteni

Th. Capidan, în studiul despre istoria și graiul meglenoromânilor, despre animozitățile dintre Oșeniți și Nânteni:

După trecerea definitivă a Nântenilor la islamism, comunele românești, ca să scape de prigonirile acestora, au fost nevoite a trece sub protecția unui bei din vremurile acelea. Acesta își lua asupră-și apărarea comunei, care devenia proprietatea lui; în schimb, locuitorii comunei se obligau să plătească, anual, o dare în natură, constând din cereale, lână, unt, ouă ș.a. Dintre acestea numai comuna Oșăni nu s’a închinat prea de timpuriu și a rezistat, după cum am spus, mai multă vreme.

Pe atunci comuna era apărată de un căpitan a cărui faimă ajunsese până la Salonic. Autoritățile din Ienige, de care depindea Oșăni, nu vedeau cu ochi buni rezistența și bravura Oșeniților, de aceea au pus ca premiu o sumă de bani pentru acela care va izbuti să-le aduncă capul la Ienige.

A trecut multă vreme și nimeni n’a putut să se învrednicească pentru obținerea acestui premiu. Mai târziu, un Nântean a recurs la o înșelătorie ca să poată pune mâna pe căpitan. El a omorît mai întâiu, cu cunoștința autorităților din Ienige, doi pomaci, vrăjmași de moarte ai Oșeniților. După săvârșirea crimei s’a refugiat la Oșani, rugând pe căpitanul comunei să-l primească sub ocrotirea lui. Acestra, fără să știe ce-l așteaptă și ținând seamă de faptul că Nânteanul ucisese pe doi din vrăjmașii lui, îl primi și cu timpul ajunsese prietenul său nedespărțit. Dar nu trecu multă vreme și, într-o seară, pe când amândoi se întorceau acasă de la o petrecere, Nânteanul profitând de faptul că căpitanul era amețit de băutură, l-a ucis și în aceeaș noapte i-a dus capul la Ienige.

Bulgari musulmani (Pomaci) din Rodopi, "National Geographic Magazine", 1932. Foto: Wikimedia Commons

Bulgari musulmani (Pomaci) din Rodopi, „National Geographic Magazine”, 1932. Foto: Wikimedia Commons

(Capidan, Th. Meglenoromânii – Istoria şi graiul lor – vol. I / Cultura Națională, București, pp. 21-22)

Th. Capidan on the enmity among the dwellers of Oșani and those of Nânta, in his study of the history and dialect of the Megleno-Romanians:

After the complete conversion of the dwellers of Nânta to Islam, the Romanian villages were compelled to receive the protection of a bey to escape their persecution. A such bey would also assume the role of defending the village, which was to become his property; in turn, the dwellers of the village would oblige to pay, anually, a tribute in kind, consisting of grain, wool, butter, eggs, etc. Among these, it was only the village of Oșani that did not follow to these requirements from early days, and had resisted, as I have said, for a long time.

Back then, the village was defended by a chief whose reputation had gone until Thessaloniki. The authorities of Ienige, of which Oșăni would depend, did not sympathize the resistance and bravery of the dwellers of Oșăni, and had therefore put a price on his head, a reward given to anyone who could bring his head to Ienige.

A lot of time had passed by and nobody could accomplish such. Later, a man of Nânta would resort to a trick to get his hand on the chief. Firstly, he had killed, with the consent of the Ienige authorities, two Pomaks, deadly enemies of those from Oșăni. After having committed the crime he sought refuge in Oșani, asking the village chief to get him under his protection. The latter, unaware of what was awaiting him, and taking in account that the man of Nânta had killed two of his enemies, gave him the glad eye and they became soon inseparable firends. It did not last long, though, until, while they would both return home from a party, the man of Nânta had taken advantage of the chief being befuddled and had killed him, carrying his head by the same night to Ienige.

Reclame
Acest articol a fost publicat în Nânta, Oșani, Theodor Capidan. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s