[1895, februarie]. Raportul Consulului general din Salonic [al României Constantin Kogălniceanu adresat Ministrului României la Constantinopol Mihail Mitilineu] în legătură cu propunerea pentru cumpărarea unei mănăstiri de la Oșină lângă Ghevgheli pe seama schitului român de la Muntele Athos

[1895, februarie]. Raportul Consulului general din Salonic [al României Constantin Kogălniceanu adresat Ministrului României la Constantinopol Mihail Mitilineu] în legătură cu propunerea pentru cumpărarea unei mănăstiri de la Oșină lângă Ghevgheli pe seama schitului român de la Muntele Athos.

Domnule Ministru,

Am onoarea a aduce la cunoștinţa Excelenţei Voastre un proiect al preacuvioșilor călugări din schitul românesc din Muntele Athos, care odată realizat va contribui foarte mult la progresarea mișcării române din Macedonia.

E vorba de a cumpăra o mănăstire veche în care nu mai sunt decât vreo trei călugări, toţi macedo-români, situată la Oșină lângă Ghevgheli, adică tocmai în centrul a vreo douăsprezece localităţi române, și a stabili aci un metoc dependinte de schitul român din Muntele Athos. N-am trebuinţă cred, Domnule Ministru, a insista asupra nepreţuitelor foloase ce ar prezenta pentru cauza română înfiinţarea unei monastiri române în acest centru românesc de unde mișcarea română s-ar răspândi pe urmă în toate direcţiunile. Pe lângă proprietate, este și o proprietate în întindere de aproape 70.000 diunumuri. Preacuvioșii călugări speră a obţine această mănăstire împreună cu moșia cu preţul de 9–10.000 lire. Preacuvioșia sa părintele Ghedeon, superiorul schitului român din Muntele Athos a și făcut, după ce a fost singur la faţa locului și a văzut această proprietate, un raport către preasfinţia sa Mitropolitul Primat, care promisese mai de mult a-i da banii necesari pentru acest scop. Actul de vânzare se va face pe numele schitului român din Muntele Athos.

Frescă a Mănăstirii din Oșani (Wikimedia Commons)

Frescă a Mănăstirii din Oșani (Wikimedia Commons)

Aducând cele ce preced la cunoștinţa Excelenţei Voastre fiind sigur că veţi aprecia ca și mine nepreţuitele foloase ce ar putea prezinta stabilirea preacuvioșilor călugări români în Macedonia, nu numai din punct de vedere religios, dar și din punctul de vedere naţional, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a da înaltul Domniei Voastre sprijin acestei cauze pe lângă Excelenţa Sa, domnul Ministru al Afacerilor Străine, pentru a binevoi a insista și Excelenţa Sa pe lângă Preasfinţia sa Mitropolitul Primat, îndemnându-l a acorda această nobilă ofrandă pentru binele neamului românesc.

Profit de această ocazie pentru a vă reînnoi, Domnule Ministru, asigurarea prea deosebitei mele considerări.

(ss) C. Kogălniceanu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/VII/1895, f. 22. Cota nouă: 636/1895, f. 21-22

[1895, February]. Report of the General Consul in Salonic [of Romania Constantin Kogălniceanu, addressed to the Minister of Romania in Constantinople Mihail Mitilineu] with regard of the proposal of buying a monastery from Oșină near Ghevgheli on the account of the Romanian Skete of Mountain Athos]

Minister,

I have the honour to inform your Excelency about a project of our allpious monks of the Romanian Skete of Mountain Athos, which once realized would contribute a lot to the progress of the Romanian movement in Macedonia.

It is about buying an old monastery in which there aren’t more than three monks, all Macedo-Romanians, situated in Oșină near Ghevgheli, namely just at the centre of about twelve Romanian localities, and about establishing here a dependency of the Romanian Skete of Mountain Athos. I believe it is not neccessary, Minister, to insist upon the invaluable benefits that founding a Romanian Monastery in this Romanian Centre from which the Romanian Movement would disseminate afterwards in all directions. Besides the property, there is also a property of about 70,000 diunums [?] in extent. The allpious monks are hoping to acquire this monastery toghether with the estate for the price of 9-10,000 pounds. The allpious father Gedeon, the superior of the Romanian Skete of Mountain Athos has even made, after making to the place and seeing the property, a report to the Most Reverend Metropolitan Primat, who in turn had promised a while ago to give the amount thereby neccessary. The bill of sale will be done on the name of the Romanian Skete of Mountain Athos.

Bringing the preceding to the knowledge of Your Excelency being certain that you will likewise appreciate the invaluable benefits that could establisihing the allpuious Romanian monks in Macedonia would have, not only speaking in terms of religion, but also from a national point of view, I have the honour to ask you to kindly futher offer Your support onto this objective to his Excelency, the Foreign Afairs Minister, in order for him to kindly advise Most Reverend Metropolitan Primat to pay this noble homage for the good of the Romanian nation.

I take this opportunity to renew, Minister, the ensuring of my most particular consideration.

(ss) C. Kogălniceanu

Textul face parte din „Documentele redeșteptării macedoromâne” îngrijite de Victor Papacostea și Mihail Regleanu şi poate fi accesat şi descărcat gratuit de pe situl Editurii Predania.

Reclame
Acest articol a fost publicat în Documente, English translation. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s