Iarna (din Weigand)

Weigand, lingvistul german care a studiat pe meglenoromâni, a venit în Meglen pentru prima oară în 1889. In Vlacho-Meglen, textul VI. este o relatare pe care învățătorul Petru Papanoe, din Lundziń, i-a dictat-o după un text în limba greacă folosit în scopuri didactice (Mitgeteilt mit Benutzung eines griechische Lesestück von dem Lehrer Petro Papanoe in Lunzi bei meinem ersten Aufenthalte im Karadzova-Gebirge 1889…).

Pentru că grafia lui Weigand nu poate fi reprezentată integral, din păcate, cu tipografia modernă digitală (fără fonturi specializate), și pentru că ea nu este foarte accesibilă celor nefamiliarizați cu ea, am ales să o transpunem cu grafia românească.

Snowballs,_Snow_Men_and_Sledding_Drawing


Meglenoromână

Iarnata răpoasă pimintu și dună nou cuvet (putere) dila viniri primavereľă. Fați și pimintu cacum uomu, și iel răpoasă searata și doarmi noaptea și si ampliă (umple) di cuvet și si scoală napcuma dimineațata. Poamili perdură cmo ubaviľurili și stau fără di frunzi. Florili sa sparti, iarburili uscati și toati si tacuti. Niți un puľ nu coantă cmo și niți un vulovar (vacar) duți cmo vațli an munti.

Fric mult si fați niști or iarnata, și oaminiľ dintru țea si cupires cu greali rubi și cu cujați și tunțea nu poati niț un să au lasă soba. Au ancălzoas mult bun, coați să ie odaili caldi. Mulț sirămaș oamiń nu au leamni, niți rubi și dintru țea la-i fric. Ah, să puteam să ľia jut! Apa angľieață di fric și curoan si fați gľeț. Voaľurili sa cupiriti di gľeț. Di frig angľieață și apa di boari și cadi ca neao. Neaua cupirești și cupiriturili și drumurili și agrili cu albă față și mai stimneaști ocľiiľ lu drumutoru. Sup neaua iarnata simenaturili cresc ubaf, coați li veacľiă di fric. Nu putem iarnata să ișoam năfară să amnoam coata des, coați zoalili țin tucu uopt poan di nao sati și niști or vremea ăi mult nebună. Ți ubaf ăi, coan neao cadi.


Dacoromână

Iarna se odihnește pământul și adună noi puteri de la viitoarea primăvară. Face și pământul ca cum omul, și el răposează seara și doarme noapte și se umple de putere și se scoală pe urmă dimineața. Pomii pierdură acum frumusețile (> fructele) și stau fără frunze. Florile sunt sparte, ierburile escoate și toate sunt tăcute. Niciun pui, nicio pasăre nu cântă acum și nici un văcar nu duce acum vacile în munte.

Frig mult se face niște ori iarna, și oamenii de aceea se acoperă cu grele robe, grele haine și cu cojoace și atunci nu poate niciunul să o lase soba. O încălzesc foarte bine, că ce să fie odăile calde. Mulți săraci oameni nu au lemne, nici haine și de aceea le-e frig. Ah, să fi putut să-i ajut! Apa îngheață de frig și curând se face gheață. Izvoarele sunt acoperite de gheață. De frig îngheată și apa de boare și cade ca neauă. Neaua acoperă și coperiturile (acoperișurile) și drumurile și câmpurile cu albă față și mai odihnește ochii drumătorului. Sub neaua iarna semănăturile cresc frumos, că ce le veghează de frig. Nu putem iarna să ieșim afară să umblăm câta des, că ce zilele țin numai opt pân de nouă ore și niște ori vremea e mult nebună. Ce frumos este, când neaua cade.

Vocabular

  1. cuvet, s.m., din tc. kuvet (cf. arom. cuvete, cuveti) = putere.
  2. răpoas, vb. I., din lat. repauso (cf. arom. răpăsedzu, rom. răposez) = a se odihni.
  3. siruma, s.m. (pl. sirumaș), din bg. siromah = sărac.
  4. cupiritură, s.f. = acoperiș.
Reclame
Acest articol a fost publicat în Gustav Weigand, Lugunța. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Iarna (din Weigand)

  1. Elena zice:

    Reblogged this on solpicador and commented:
    Pentru frumusetea sonora a meglenoromanei.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s