Memoria Ethnologica, nr. 52-53 (an XIV)

Salutăm dedicarea unui întreg număr al Revistei Memoria Ethnologica (nr. 52-53, anul XIV) problemei meglenoromâne. Acestea fiind deja disponibile în format digital, ne mulțumim să vă indicăm drept sursa: http://www.memoria-ethnologica.ro/ro/detalii/memoria-ethnologica-nr-52-53-an-xiv

Din cuprins:

Construcţia, deconstrucţia şi reconstrucţia identităţii etnice (Annemarie Sorescu-Marinkovic) pag. 006-011
Aspecte istorice privind grupurile dialectale meglenoromâne din Grecia, Republica Macedonia, Turcia şi România (Țârcomnicu, Emil) pag. 012-029
Starea actuală a meglenoromânilor. Meglenoromâna – un idiom pe cale de dispariţie (Atanasov, Petre) pag. 030-037
Păstrarea limbii, pierderea identităţii: meglenoromânii (Kahl, Thede) pag. 038-047
A fi sau a nu fi meglenoromân (Belkis, Dominique) pag. 048-053
Colindele la meglenoromâni între tradiţie şi actualitate (Coman, Virgil) pag. 054-071
Caracteristici ale muzicii tradiţionale a meglenoromânilor din Cerna(Kozlovski, Mirela) pag. 072-081
Meglenoromânii din Guduriţa: limbă şi identitate (Annemarie Sorescu-Marinkovic) pag. 082-101
Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Vlahi se numesc și unii și ceilalți. Și n-aș putea să explic și să spun care din aceștia la care au venit…

După aceea a pornit asupra misilor și tribalilor. Acest neam, cel mai vechi și mai mare din popoarele din lume, dacă s-a desfăcut dintr-un trib al ilirilor, i s-a așezat cu locuințele în tara ce o au, sau daca, dupa unii, au pornit de dincolo de Istru de la marginile Europei, din Croația și de la pruși care ajung pîna la Oceanul Arctic, și din țara Sarmației, acum așa-numita Rosia, ținut nelocuit din cauza frigului, și pornind deci de acolo și trecînd peste Istru, au ajuns în regiunea de la Marea Ionică astfel s-au întins mult pînă la venetieni și, cuceritori fiind, au rămas cu locuințele, sau dacă dimpotrivă e mai bine de spus că au pornit de aici din țara de la Marea Ionică și trecînd peste Istru, au ajuns departe sus în lume, n-aș putea-o spune, sustinînd cu siguranță. Totuși știu atîta că aceste neamuri se deosebesc prin nume unul de celălalt, prin obiceiuri însa nu, și e vădit încă și acuma că vorbesc aceeași limbă și au același grai.

Răspîndindu-se deci prin Europa, s-au așezat cu locuințele în multe părți, între altele și într-o regiune a Peloponezului din Laconica, locuind sub muntele Taighet și Tenaron.

[…]

Cum și neamul care locuiește din Dacia pînă în Pind și care se întinde în Tesalia. Vlahi se numesc și unii și ceilalți. Și n-aș putea să explic și să spun care din aceștia la care au venit.

[…]

Dacii însă au un grai asemănător cu al italienilor, dar stricat întru atâta și deosebit, încât italienii greu înțeleg ceva, când vorbele nu sunt exprimate deslușit, încât să prindă înțelesul, ce ar putea să spună. De unde deci cu acel grai și având obiceiuri de ale romanilor, au ajuns în această țară și s-au așezat aici cu locuințele, nici pe altul nu l-am auzit spunând ceva lămurit, nici eu însumi nu mă pot pronunța, cum au fost aduși cu locuințele în aceste locuri. Se spune ce-i drept că în multe chipuri venind neamul acesta s-a așezat aici cu locuințele, fără însă să se aducă vreo dovadă ce ar fi vrednică oarecum de semnalat și în istorie. Se aseamănă însă cu italienii și în alte privinți și în întocmirea traiului de toate zilele și se folosesc de aceleași arme și de aceleași unelte încă și acuma ca și romanii.

[…]

Acestea i se întâmplaseră prin Asia, prin Europa însă, domnii peloponezilor au făcut țării lui următoarele. După ce adică Teodor, care se născuse după însuși împăratul elinilor, a plecat și se afla în Bizanț la împărăție, în Peloponez a sosit Constantin cu numele Dragases și a luat în primire țara fratelui său, între altele și Sparta de lîngă muntele Taighet și aproape întreg Peloponezul celălalt, – căci afară de țara lui Toma, fratele împăratului, cealaltă parte o luase și o avea sub ascultarea sa – acesta de îndată ce a sosit aici, se pregătea să închidă Istmul cu zis și stăruia ca țara de dincolo de Peloponez să se lepede de împăratulș și a intrat în Beoția și, supunîndu-și orașul Teba, a ocupat Beoția întreagă. Și stăpânitorul Aticei, făgăduindu-i să plătească tribut, a încheiat un tratat de pace; și muntele Pind, – vlahi locuiesc în el, grăind aceeași limbă ca a daciloor și sînt asemenea cu dacii de la Istru, – venind la acest domn ca li l-a lăsat, purtau război cu turcii ce locuiesc în Tesalia, și primesc cîrmuitor de la domnul ploponezienilor. Leodorichi, orășel așezat în țara Locrilor, așezat ce-i drept înspre orașul Fanari din Pind, primește cîrmuitor de la împăratul. Iar partea ce se întinde înspre Ahaia, este locuită de albanezii arabei, cărora împăratul le făgăduise să-și stăpînească țara lor părintească; și aceștia au trecut la elini. Adunînd întreg Peloponezul la Istm, l-a închis cu zid, cît de repede a putut, și a chemat aci și pe fratele său și, trimițînd după toți ai țării peste care domnea, să vină aici, a ridicat zidul, dînd în seama fiecăruia porțiunea pe care, în atîta timp, i-ar putea-o da gata zidită. De îndată ce zidul de la Istm i-a fost gata, trimitea armată în țara și într-una purta război.

ImageImageImage

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Despre Nânta

Notia este un orăşel mic în prezent, situat la poalele muntelui Kozuf aproape de vârful Tzena. Oraşul este amplasat la contactul dintre centrul Meglenului (Karagiova) cu munţii dinspre nord‑vest. Această localitate este veche, din antichitate, când se numea Enotia. Când s‑au aşezat românii aici au însuşit numele vechi, pronunţând ca Nonti, Nontea, în literatura română fiind cunoscut şi ca Nânta. După cum observaseră Hahn şi Capidan, numele acestei aşezări sună cam curios în meglenoromână. Tradiţia spune că Notia era pe vremuri alcătuită din zece cătune:

 1. Nontea,
 2. Ţitatea,
 3. Sâm‑Toader,
 4. Tomariţa,
 5. Vacof,
 6. Cocişte,
 7. Robova,
 8. Torlişti,
 9. Tufca di Tuşim şi
 10. Cusaţa.

Numai după venirea turcilor konyari, din sec. XVI, aceste cătune s‑au reunit la un loc ca să alcătuiască oraşul de azi. Trama stradală şi fizionomia oraşului indică existenţa unei aşezări urbane de mult timp aici. S‑ar părea că nucleul oraşului a existat de mult timp, locuitorii cătunelor din jur practic integrându‑se în acest oraş.

La începutul secolului XX, oraşul era alcătuit din opt mahalale:

 1. Mănăstir,
 2. Punti,
 3. Prour,
 4. Al‑Cule (turnul roşu),
 5. Băicuş (bufniţa),
 6. Gorniţ,
 7. Boz şi
 8. Beilic (Ambar).

Trama stradală era dezordonată, de tip oriental cu străzi înguste dar pavate cu caldarâm Cea mai populată era mahalaua Mănăstir, unde se afla şi geamia principală, de fapt fosta biserică Sfânta Maria. Mai existau încă trei geamii în celelalte mahalale. Notia avea legătură prin drumuri bune cu Lagkadia (Lundziń) şi Periklia (Birislav).

Primul care a făcut referiri la meglenoromânii din Notia a fost G. Weigand, care pentru anul 1889 menţiona 3.900 de oameni care locuiau în 450 case. El relatează că orăşelul era pur românesc, aproape toţi locuitorii fiind musulmani. L.T. Boga bazându‑se pe statisticile otomane identifica 9.480 români nânteni, toţi musulmani. Cifra nu poate fi verificată, pentru că după data la care se referă, anume anul 1912, au intervenit schimbări în regiune. Th. Capidan după cercetările efectuate în Notia nu poate stabili numărul exact al meglenoromânilor. Menţionează că numărul total al populaţiei în Notia ar fi în jur de 5 mii. Putem admite că numărul meglenoromânilor era până la 4 mii persoane, deoarece alături de aceştia mai locuiau câteva sute de pomaci bulgari, tot musulmani, nu mai puţini ţigani ortodocşi şi câteva familii de turci konyari.

991243_10151628314359693_1995441091_o

© Birol Alagöz, 2015

Portul tradiţional al nântenilor era foarte apropiat de cel turcesc, deosebindu‑se de cel al megleniţilor din satele vecine. Bărbaţii purtau poturi, un fel de şalvari turceşti de stofă vânătă brodată cu mătase neagră. Mulţi purtau benevregi şi cepken peste fermenea. Femeile umblau împodobite într‑o feregea neagră de lână, purtând haine lungi până la călcâie. Spre deosebire de turcoaice, ele nu purtau văl pentru acoperirea feţei.

Tipul nântenilor se deosebea puţin de acela al celorlalţi români din Meglen. Caracteristic le era statura mijlocie, conturul feţei mult mai pătrat, ochii mai adânciţi, majoritatea fiind bruneţi, culoarea pielii specifică tipului mediteranean. Pomacii din regiune erau mai deschişi la culoarea părului şi a pielii, întâlnindu‑se mulţi şateni. Ţiganii, bineînţeles erau şi mai bruneţi ca românii.

Până la intrarea localităţii în componenţa statului grec, nântenii căpătaseră mari influenţe slave (bulgaro‑macedonene). Acestea se observau mai ales în limbă, în afara vocabularului bogat în cuvinte slave era foarte răspândit bilingvismul activ bulgaro‑român. Răspândirea limbii bulgare s‑a datorat şi faptului că mulţi megleniţi din Nânta se încuscreau cu bulgarii pomaci din împrejurimi. Limba bulgară devenise ca o limbă a culturii, românii înstăriţi preferând să o vorbească chiar şi în familie.

Ocupaţia tradiţională era agricultura, pe lângă aceasta destul de răspândit era olăritul. Organizarea lor socială nu era mult deosebită de alte grupuri din Balcani. Exista un primar numit kogeabaş, care avea conducerea administrativă în mâinile lui. Deosebit de important era căpitanul, un fel de conducător militar al aşezării, însărcinat cu paza moşiei, dar uneori conducea şi atacurile asupra altor comune. Ceata de ostaşi era de obicei în număr de cel puţin 30. După venirea turcilor, foarte mulţi nânteni au devenit bei, având moşii nu prea mari în regiune. Dintre beii mai înstăriţi se alegea primarul. În primul deceniu al secolului XX kogeabaş era Abdula‑bei. La beii mai bogaţi care nu depăşeau un număr de zece, lucrau sezonier familii de ţigani.

În urma războiului dintre Grecia şi Turcia (1919‑1922), orăşelul Notia a fost grav afectat, ducându‑se lupte grele în apropiere. Locuitorii aşezării în care nu existau greci s‑au împotrivit anexării ţinutului la Grecia. Între anii 1923‑1924, aproape toţi locuitorii orăşelului au fost forţaţi să plece în Turcia. Cauza era că atât nântenii, cât şi bulgarii pomaci şi turcii erau de religie islamică şi conform tratatului încheiat între Grecia şi Turcia, s‑a recurs la schimbul de populaţii pe criterii confesionale între cele două state care în acel moment şi‑au delimitat frontierele. Ca urmare, meglenoromânii din Notia au ajuns împreună cu numeroşi turci, bulgari pomaci, albanezi musulmani şi greci musulmani în Turcia.

În acest fel, a luat sfârşit istoria singurului grup mai numeros de români musulmani. Notia, care a fost mult timp centrul meglenoromânilor şi‑a schimbat aproape în totalitate fizionomia. Dacă urmele materiale mai pot fi întâlnite, cele culturale şi spirituale au rămas de domeniul istoriei. În afara faptului că a fost distrus în urma războiului, orăşelul actual nu mai aminteşte de vechiul Nonti. Geamiile au fost fie distruse, fie transformate înapoi în biserici, casele la început locuite de noii veniţi cu timpul au fost schimbate în cea mai mare parte.

Structura etnică actuală a populaţiei oraşului este complet diferită. Peste 90% o formează măgirii (muhagirii), adică grecii ortodocşi veniţi din Asia Mică. Cei mai mulţi provin de pe litoralul sud‑vestic al Anatoliei. Au venit şi greci din insulele Sporade. Au rămas ţiganii de religie ortodoxă. Totuşi în Notia locuiesc în jur de 50 meglenoromâni. Aceştia nu sunt originari din localitate ci provin din Kupa, Arhaggelos, Periklia şi Lagkadia. Majoritatea au venit aici după 1946.

P. Atanasov a identificat şi o persoană originară din Notia, Georgi Limunidi fiind reprezentantul singurei familii meglenite din Notia care s‑a recreştinizat. Din această familie, în 1984 rămăsese singurul. Este cunoscută migrarea meglenoromânilor în cursul secolelor XVIII‑XIX spre Veria şi Resna. Aceştia au revenit la creştinism, dar au fost asimilaţi complet.

Textul face parte din studiul „Meglenoromânii — Aspecte istorice, geografice, etnoidentitare și etnodemografice” al d-l dr. Dorin Lozovanu, parte a volumului „Aromâni, meglenoromâni, istroromâni : aspecte identitare şi culturale”, îngrijit de Adina Berciu-Drăghicescu şi poate fi accesat şi descărcat gratuit de pe situl Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni.

(Fărşeroţi, moscopoleni, meglenoromâni : valorificarea on‐line a patrimoniului cultural / coord. proiect: prof. univ. dr. Adina Berciu‐Drăghicescu. ‐ Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2011, pp. 320-322)

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

1923 octombrie, Bucureşti. Articolul studentului Petru Gh. Meghea intitulat „Recidiva de la Kakavia” şi publicat în revista „Peninsula Balcanică” referitor la abuzurile săvârşite de autorităţile elene asupra meglenoromânilor

Din partea valorosului nostru tânăr P. Meghea, primim articolul de mai jos din care ne‑am permis să tăiem mai multe rânduri care oglindeau revolta sufletească a tuturor românilor cinstiţi.

R.P.B.

„Cu ocazia odiosului masacru de la Kakavia unde întreaga misiune italiană, în frunte cu generalul Tellini, a fost măcelarită, s‑au ridicat glasuri în favoarea grecilor, fiind compătimiţi faţă de gestul lui Mussolini de a aduce la simţul realităţii pe bandiţii Balcanilor.

Dar de ce atâta compătimire faţă de acest stat– mai ales din partea presei române –, care a meritat să‑şi primească sancţiunea bine‑meritată dictată de energicul Mussolini, sancţiune, care, nouă românilor Macedoneni, ne pare foarte anemică faţă de întregul trecut nu prea îndepărtat al acestor şovinişti?

N‑avem decât să facem o scurtă privire retrospectivă asupra mişcării noastre naţionale, spre a ne da seama de sălbaticiile celor care sunt acum aşa de mult compătimiţi; ar fi un şir nesfârşit de intrigi, nelegiuiri şi crime contra mişcării noastre de redeşteptare naţională, crime care nu se vor şterge din calea răzbunării noastre, care‑i va urmări.

Ne vom mărgini numai la o regiune şi anume Meglenia, pentru ca acei care îi compătimesc, să reflecteze dacă merită sau nu, dacă n‑ar trebui să fie socotită ca o pedeapsă imanentă pentru lungul şir de crime comise din ordinul şi sub patronajul conducătorilor din Fanar şi Atena, căci, nu se poate concepe că n‑ar fi existând legături între aceste două centre blestemate, pentru propaganda greacă în Macedonia, propagandă susţinută prin ori şi ce mijloace, neexcluzând nici cele mai abominabile crime, spre a‑şi atinge falsul lor ideal naţional: Megali Ideia!

Lăsăm la o parte închisoarea şi exilul fruntaşilor Români din comunele Lumniţa, Oşani, Cupa, Lugunţa, etc…, în închisorile din Salonic, în îndepărtatele fortăreţe, din Asia‑Mică (Budrun‑Kale) unde şi tatăl scriitorului acestor rânduri a trebuit să ispăşească timp de 6 (şase) ani, de la 1903‑1908, crima de a fi fost român şi de a fi contribuit la redeşteptarea sentimentului naţional la consătenii săi; depărtările în Africa etc…, precum şi sutele de victime ale acestor bandiţi înainte de 1913, victime căzute pe altarul chestiunii noastre naţionale; Ne vom ocupa numai de câteva cazuri săvârşite chiar sub ochii armatei regulate greceşti. În comuna Lumniţa imediat după instalarea armatei greceşti, fruntaşii Români, Vani Kehaia şi Avram Jara, au fost spânzuraţi în mijlocul satului de o salcie, silind pe soţiile şi copii lor, să asiste la acest spectacol macabru. De asemenea fruntaşii Români din aceeaşi comună, Nicu Casap şi Tuci Dudi, neputând fi prinşi spre a desfăta ochii acestor sălbatici, au fost împuşcaţi, nepermiţându‑se familiilor lor să‑i înmormânteze, lăsându‑i pradă câinilor şi fiarelor sălbatice.

În comuna Oşani, a fost împuşcat Tănase Terzi.

În comuna Cupa a avut aceeaşi soartă Traian Ciupa, împreună cu fiul său în etate de 18 ani.

Spânzurătoarea ar fi aşteptat pe zeci de fruntaşi dacă n‑ar fi avut prevederea ca, în preziua izbucnirii războiului între aliaţii balcanici, să se refugieze în România.

Şi atunci ne întrebăm: Merită aceşti oameni compătimirea arătată?

Nu! Sângele vărsat de aceste mâini criminale cere răzbunare! Crima trebuie ispăşită!

Regretăm numai că, pentru noi, faţă de crimele săvârşite de aceşti bandiţi, sancţiunea dictată de Mussolini, repetăm, a fost prea anemică!

Răzbunarea, însă, pedeapsa imanentă îi va urmări.

MEGHEA GH. PETRU

Student în drept

Petru Gh. Meghea, Recidiva de la Kakavia, în „Peninsula Balcanică”, I, nr. 5, octombrie 1923, p. 3.”

Textul face parte din studiul „Scurtă privire asupra meglenoromânilor până la sfârșitul secolului al XX-lea” al d-l dr. Virgil Coman, parte a volumului „Aromâni, meglenoromâni, istroromâni : aspecte identitare şi culturale”, îngrijit de Adina Berciu-Drăghicescu şi poate fi accesat şi descărcat gratuit de pe situl Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni.

(Fărşeroţi, moscopoleni, meglenoromâni : valorificarea on‐line a patrimoniului cultural / coord. proiect: prof. univ. dr. Adina Berciu‐Drăghicescu. ‐ Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2011, pp. 239-240)

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

1923 iulie, Bucureşti. Articolul studentului Petru Gh. Meghea intitulat „Starea desperată a românilor din Meglenia” şi publicat în revista „Peninsula Balcanică” referitor la procesul de deznaţionalizare la care sunt supuşi meglenoromânii de către autorităţile elene.

Ca o ultimă licărire a unei flăcări care cată să se stingă, ne parvine trista situaţie în care se găsesc fraţii noştri din Meglenia, din acest ţinut pur aromânesc, urgisit, prins ca într‑un cerc de foc între cele două state: Grecia şi Serbia. În ciuda tratatelor din 1913, în ciuda celor din 1918, privitoare la clauza minorităţilor şi în ciuda unui optimism care‑şi făcuse loc în inimile unora –, căci cei iniţiaţi ştiu ce înseamnă şovinismul sârbesc, precum şi graeca fides –, cu ocazia încuscririi dintre familiile domnitoare, situaţia megleniţilor, devine din zi în zi mai critică.

Părăsiţi de către acei care ar trebui să se intereseze de soarta lor – nu ca indivizi –, ci din punctul de vedere al chestiunii noastre naţionale, – putând face oricând dovada afirmaţiilor noastre –, prigoniţi în mod prea puţin civilizat de autorităţile greceşti, în elementul băştinaş, megleniţii, au ajuns la disperare.

Într‑adevar, iată ce ne scrie, în această privinţă, un dascăl român, un martir, care, pătruns de durere în faţa tabloului cei rulează zilnic înaintea ochilor, n‑are cuvinte de veştejire a nepăsării celor în drept, exprimându‑se foarte laconic, spre a‑şi stăpâni durerea:

Cu chestiunea (naţională) mergem prost de tot în regiunea noastră, Meglenia. În tot ţinutul n‑avem decât două şcoli: una la Oşani şi alta la Lugunţa. La Livezi vom vedea la vară ce va fi. La Cupa, acum de curând s‑a numit un învăţător, dar şcoala încă nu s‑a deschis. La Luminiţa şi Berislav n‑avem nimic. La Oşani şi Lugunţa s‑a închiriat câte o cameră care serveşte de scoală.

N‑avem nici biserici, nici preoţi.

Elevii sunt puţini. Acestea toate provin din cauza călcării drepturilor noastre de către duşmanii noştri. Starea noastră economică e foarte critică. Vă puteţi închipui, după atâtea suferinţe, în ce stare ne găsim.

Ca cetăţeni greci, avem mari drepturi numa la datorii, iar la partea opusă (drepturi) suntem excluşi cu desăvârşire. Aici îşi termina luminătorul poporului scrisoarea. Iată situaţia în care se găsesc fraţii noştri din Meglenia. Iată adevărul în toată goliciunea lui, pentru a cărui remediere se cer măsuri urgente şi radicale. Domnii conducători au cuvântul!

Meghea Gh. Petru Student în drept. • Petru Gh. Meghea, Starea desperată a românilor din Meglenia, în „Peninsula Balcanică”, I, nr. 2, 1923, p. 11.

Textul face parte din studiul „Scurtă privire asupra meglenoromânilor până la sfârșitul secolului al XX-lea” al d-l dr. Virgil Coman, parte a volumului „Aromâni, meglenoromâni, istroromâni : aspecte identitare şi culturale”, îngrijit de Adina Berciu-Drăghicescu şi poate fi accesat şi descărcat gratuit de pe situl Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni.

(Fărşeroţi, moscopoleni, meglenoromâni : valorificarea on‐line a patrimoniului cultural / coord. proiect: prof. univ. dr. Adina Berciu‐Drăghicescu. ‐ Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2011, pp. 238-9)

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Constantin Noe (fișă biografică)

Născut în anul 1883 în localitatea Lugunţa (mgl. Lundzini) din Meglenia Otomană, tânărul Constantin Noe se afirmă încă din primii ani de şcoală ca unul dintre elevii cei mai buni ai Liceului Român din Bitolia, pe care îl absolvă în anul 1903.

Începând cu acest an, în calitate de institutor al şcolilor româneşti din Macedonia se remarcă între fruntaşii luptei naţionale şi în 1907 alături de colegii săi: Taşcu Papatanas, Stoe Pampor, Hristu Noe, Nicolae Dumitru şi Vreta Fotino, sub pretextul că folosesc cărţi neaprobate de Direcţia Generală a Învăţământului din vilaetul Salonic, sunt arestaţi şi condamnaţi la patru luni de închisoare.

După ieşirea din detenţie vine în România unde va fi numit secretar al Muzeului Naţional de Antichităţi (1907‑1911). Tot acum devine redactor al publicaţiei „Românul de la Pind”, pentru o perioadă de aproape doi ani. În 1909 ajunge bursier al Facultăţii de Litere din Bucureşti, patru ani mai târziu obţinând licenţa în istorie şi geografie.

Participant la cel de‑al Doilea Război Balcanic (1913), în Batalionul 7 Vânători, primeşte medalia „Avântul Ţării”. Nu peste multă vreme, se hotărăşte să plece în Transilvania, unde colaborează, cu Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop şi alţi fruntaşi ardeleni, remarcându‑se şi pe tărâm publicistic, contribuţiile sale văzând lumina tiparului în „Românul”, din Arad şi „Transilvania” din Sibiu.

În 1916 devine redactor al publicaţiei „Journal des Balkans”, iar după aproape doi ani ajunge la Chişinău unde se va afla între fruntaşii luptei pentru unitatea naţională. La data de 24 ianuarie 1918, când apare primul număr al ziarului „România Nouă” îl regăsim în comitetul de redacţie alături de români originari din: Basarabia – Vlad Cazacliu şi Vasile Harea, Bucovina – Gheorghe Tofan, Transilvania – Onisifor Ghibu şi Ion Matei, Vechiul Regat – D. Munteanu‑Râmnic şi Valea Timocului – Athanasie Popovici.

Peste câteva luni, tot la Chişinău apare cotidianul „Sfatul Ţării” sub direcţia lui Ion Costin şi Nicolae Alexandri, secretar de redacţie fiind Constantin Noe Pentru efortul depus în lupta pentru unitatea naţională în Basarabia va primi medalia „Bărbăţie şi Credinţă” cl. I, cu menţiunea pe brevet: „Domnului Constantin Noe, Licenţiat în litere, pentru actele de curaj, abnegaţie şi devotament, de care a dat dovadă, contribuind prin sfaturile date sătenilor din Basarabia la risipirea neîncrederii semănate de bandele bolşevice şi la formarea legăturii sufleteşti a Basarabiei cu Ţara mamă”.

La 10 iulie 1919, împreună cu Epaminonda Balamace şi Gheorghe Mecu, pune bazele editurii şi librăriei „Glasul Ţării”, iar la 1 noiembrie 1920 cotidianului „Dreptatea”, pe care îl va conduce împreună cu Hr. Dăscălescu.

Revenit în Bucureşti în anul 1924, Constantin Noe va funcţiona ca profesor, mai întâi la Liceul „Gheorghe Lazăr”, apoi la liceele „Spiru Haret”, „Sf. Sava”, „Mihai Eminescu”, iar de aici va fi transferat în 1929 la Liceul „Mihai Viteazu”, unde va fi numit cu titlu definitiv în 1931, şi îşi va desfăşura activitatea până la data de 6 iunie 1939, când trece la cele veşnice.

Textul face parte din studiul „Scurtă privire asupra meglenoromânilor până la sfârșitul secolului al XX-lea” al d-l dr. Virgil Coman, parte a volumului „Aromâni, meglenoromâni, istroromâni : aspecte identitare şi culturale”, îngrijit de Adina Berciu-Drăghicescu şi poate fi accesat şi descărcat gratuit de pe situl Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni.

(Fărşeroţi, moscopoleni, meglenoromâni : valorificarea on‐line a patrimoniului cultural / coord. proiect: prof. univ. dr. Adina Berciu‐Drăghicescu. ‐ Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2011, pp. 134-5)

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

„In albumul lui Noe Constantin”

Constantin Belemace, marele poet aromân și unul dintre marii fruntași ai mișcării românești din Macedonia, căruia îi datorăm versurile din „Părinteasca Dimândari”, cunoscută astăzi drept imn al aromânilor de pretutindeni, a cunoscut pe meglenoromâni. Mai mult, acesta a publicat în vara anului 1903, o poezie în periodicul Lumina închinată profesorului meglenoromân Constantin Noe, pe care o puteți citi mai jos.

„La şcoală fuşǐ lăvdat
De dăscăli şi de soţi
In lume ca bărbat
Te vrem apostol, toţǐ!

Un tiner cunoscut
Cu hărǐ de Dumnezeu
Se spune ni’ntricut
Şi gione ca un zmeŭ.

Să şti că ma s’lucrezǐ
Tră naţie cu dor,
Atuncea va s’bănezǐ
Ca un nemuritor!”

https://wikisource.org/wiki/%C3%8En_albumul_lui_Noe_Constantin

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Iarna (din Weigand)

Weigand, lingvistul german care a studiat pe meglenoromâni, a venit în Meglen pentru prima oară în 1889. In Vlacho-Meglen, textul VI. este o relatare pe care învățătorul Petru Papanoe, din Lundziń, i-a dictat-o după un text în limba greacă folosit în scopuri didactice (Mitgeteilt mit Benutzung eines griechische Lesestück von dem Lehrer Petro Papanoe in Lunzi bei meinem ersten Aufenthalte im Karadzova-Gebirge 1889…).

Pentru că grafia lui Weigand nu poate fi reprezentată integral, din păcate, cu tipografia modernă digitală (fără fonturi specializate), și pentru că ea nu este foarte accesibilă celor nefamiliarizați cu ea, am ales să o transpunem cu grafia românească.

Snowballs,_Snow_Men_and_Sledding_Drawing


Meglenoromână

Iarnata răpoasă pimintu și dună nou cuvet (putere) dila viniri primavereľă. Fați și pimintu cacum uomu, și iel răpoasă searata și doarmi noaptea și si ampliă (umple) di cuvet și si scoală napcuma dimineațata. Poamili perdură cmo ubaviľurili și stau fără di frunzi. Florili sa sparti, iarburili uscati și toati si tacuti. Niți un puľ nu coantă cmo și niți un vulovar (vacar) duți cmo vațli an munti.

Fric mult si fați niști or iarnata, și oaminiľ dintru țea si cupires cu greali rubi și cu cujați și tunțea nu poati niț un să au lasă soba. Au ancălzoas mult bun, coați să ie odaili caldi. Mulț sirămaș oamiń nu au leamni, niți rubi și dintru țea la-i fric. Ah, să puteam să ľia jut! Apa angľieață di fric și curoan si fați gľeț. Voaľurili sa cupiriti di gľeț. Di frig angľieață și apa di boari și cadi ca neao. Neaua cupirești și cupiriturili și drumurili și agrili cu albă față și mai stimneaști ocľiiľ lu drumutoru. Sup neaua iarnata simenaturili cresc ubaf, coați li veacľiă di fric. Nu putem iarnata să ișoam năfară să amnoam coata des, coați zoalili țin tucu uopt poan di nao sati și niști or vremea ăi mult nebună. Ți ubaf ăi, coan neao cadi.


Dacoromână

Iarna se odihnește pământul și adună noi puteri de la viitoarea primăvară. Face și pământul ca cum omul, și el răposează seara și doarme noapte și se umple de putere și se scoală pe urmă dimineața. Pomii pierdură acum frumusețile (> fructele) și stau fără frunze. Florile sunt sparte, ierburile escoate și toate sunt tăcute. Niciun pui, nicio pasăre nu cântă acum și nici un văcar nu duce acum vacile în munte.

Frig mult se face niște ori iarna, și oamenii de aceea se acoperă cu grele robe, grele haine și cu cojoace și atunci nu poate niciunul să o lase soba. O încălzesc foarte bine, că ce să fie odăile calde. Mulți săraci oameni nu au lemne, nici haine și de aceea le-e frig. Ah, să fi putut să-i ajut! Apa îngheață de frig și curând se face gheață. Izvoarele sunt acoperite de gheață. De frig îngheată și apa de boare și cade ca neauă. Neaua acoperă și coperiturile (acoperișurile) și drumurile și câmpurile cu albă față și mai odihnește ochii drumătorului. Sub neaua iarna semănăturile cresc frumos, că ce le veghează de frig. Nu putem iarna să ieșim afară să umblăm câta des, că ce zilele țin numai opt pân de nouă ore și niște ori vremea e mult nebună. Ce frumos este, când neaua cade.

Vocabular

 1. cuvet, s.m., din tc. kuvet (cf. arom. cuvete, cuveti) = putere.
 2. răpoas, vb. I., din lat. repauso (cf. arom. răpăsedzu, rom. răposez) = a se odihni.
 3. siruma, s.m. (pl. sirumaș), din bg. siromah = sărac.
 4. cupiritură, s.f. = acoperiș.
Publicat în Gustav Weigand, Lugunța | 1 comentariu

Fantasma românității

Materialul de mai jos aparține regretatei Irine Nicolau și a fost preluat de la adresa Muzeului Țăranului Român. Ne-am permis să împărtim blocuri lungi de text în paragrafe mai scurte, de dragul lizibilității.

Lucrul cel mai important pe care ar trebui să-l înțeleagă românii acum ar fi acela că, așa cum Dumnezeu este unu și trei în același timp, românitatea este unu și patru și că, deci, atunci când spui român, înțelegi: dacoromân, aromân, meglenoromân, istroromân, rostite dintr-o singură suflare, iar când invoci pe oricare dintre ei gândești român, fiind exclusă ideea nefericită de frate, pentru că fratele nu este o întruchipare a ta ci, pur și simplu, o altă persoană. (— Irina Nicolau)

Recurs la clasicitate

Cineva se juca spunând că este clasic ceea ce se învață în clasă. Faptul că despre aromâni nu s-a învățat niciodată în clasă probează că aceștia, pe nedrept, au fost omiși dintre valorile poporului român. Iubiți cu intermitență — în valuri romantice, mode de iubire — locul lor continuă să fie prost înțeles, binevoitoarea sintagmă „frații de la sudul Dunării“ fiind la fel de păgubitoare ca și tăcerea ostilă în care au fost îngropați 45 de ani. Vorbind mereu de „frații de la sud“, de „frații de la est“ ca de niște rude îndepărtate, preocupați prea mult să nu-i supărăm pe vecini, am creat imaginea unei etnii puțin numeroase, concentrată între hotarele unei țări.

Improvizez în umbra lui Kavafis când spun că, NOI și VOI, aceste vorbe de gheață, nu ar trebui să mai fie rostite, pentru că NOI și VOI și EI — adică meglenii și istroromânii — compunem o românitate mare și întinsă care a cuprins, la un moment dat, atât pământ cât să încapă în el de patru, cinci ori România actuală.

Singură dialectologia s-a priceput să judece drept și să înțeleagă că limba română a fost vorbită în patru chipuri distincte, că românitatea este o masă cu patru picioare: dacoromânii, aromânii, meglenoromânii și istroromânii, iar tăblia mesei, locul unde ne așezăm hranele spiritului, a crescut în secole de muncită și inspirată lucrare. Numai că, iată, o limbă literară și o cultură savantă, cu statul și cu instituțiile care le-au produs, creează un centru față de care tot restul devine margine. Din acest centru se vorbește în numele lui NOI cu VOI și despre EI, și tot de aici este alimentată conștiința alterității.

Faptul este firesc și, până la un punct nenociv dacă sesizăm la timp momentul socotelii, momentul când din bucățele refacem un întreg. Căci tu degeaba îmi spui că aromânii nu sunt români, că nu te recunoști în ei, că eu forțez nota crezând că prin pledoarii pro domo pot să corectez o imagine colectivă. Este păcat că nu înțelegi că propaganda mea — admit că este propagandă, ai dreptate — nu se face în profitul aromânilor, ci al unei fantasme a românității, iar ceea ce nu înțeleg eu este de ce orice cuprindere exhaustivă a manifestărilor unei etnii trebuie să fie suspectată de naționalism și vulgaritate.

Lucrul cel mai important pe care ar trebui să-l înțeleagă românii acum ar fi acela că, așa cum Dumnezeu este unu și trei în același timp, românitatea este unu și patru și că, deci, atunci când spui român, înțelegi: dacoromân, aromân, meglenoromân, istroromân, rostite dintr-o singură suflare, iar când invoci pe oricare dintre ei gândești român, fiind exclusă ideea nefericită de frate, pentru că fratele nu este o întruchipare a ta ci, pur și simplu, o altă persoană.

De aceea cred că ar fi potrivit să le spunem copiilor în clasă că noi, românii, am fost foarte mulți. Că dintre noi Bizanțul și-a ales împărați. Să le vorbim de Petre și Asan ca despre împărații noștri, să-i facem să înțeleagă că Dunărea a fost pentru noi doar un drum fără praf și că, în general, nimic nu ne-a împiedicat să ne paștem oile din insulele Ionice până pe Coasta Dalmată, din Câmpia Tisei până în Caucaz.

Compendiu de patos și splendoare

Oamenii pe care i-am întâlnit mi-au cerut întotdeauna să le spun ce sunt aromânii în două cuvinte. Durere și splendoare sunt cheile existenței lor. Deși cuvântul paradox nu poate în nici un caz să lipsească, istoria românilor din sud fiind pentru mine un necuprins paradox.

De pildă, paradoxal mi se pare că au fost concomitent nomazi, transhumanți și sedentari. Că au fost sedentari o probează prezența lor în cele mai multe orașe din Peninsula Balcanică. Negustori și meșteșugari, aromânii știau să exploateze un vad. Transhumanța este atestată de zecile de târguri păstorești plasate cât mai sus în munte. În fine, nomadismul este cel mai contestat. Totul pornește de la o greșită înțelegere a noțiunii; dacă echivalezi nomadismul cu vagabondajul este firesc să-ți fie rușine să fii nomad.

Philippe Arbos îi consideră totuși ultimii nomazi ai Europei. Ei fac parte din familia crescătorilor de animale al căror nomadism nu este dictat nici de sărăcie, nici de setea de aventură, nici de vocația pentru jaf, ci de nevoia de a găsi hrană pentru animale.

La drum, viața este plină de neprevăzut și faptul predispune la solidaritate. Într-un sat doi vecini, pot să se dușmănească o viață. Când ești nomad cauți în orice om un aliat. Grija pentru prietenie devine la aromâni și albanezi un cult care se exprimă în legătură bessa-bessa. Când ești nomad trebuie să știi să-ți potcovești calul să-i cioplești un samar, să-l vindeci de boli, să-ți coși hainele, să-ți repari pușca, trebuie să știi să faci orice.

De aceea, când nomadul renunță la viața de pe cal și se oprește la oraș, poartă cu sine vocația clară pentru meșteșuguri. Aromânii au fost: brutari, hangii, tâmplari, săpunari, scribi, măcelari, gaitangii, pardositori, sticlari, armurieri, arămari, iconari, giuvaergii, zidari — foarte buni zidari: au făcut în Balcani un număr imens de poduri și biserici; fotografi: frații Manachia au reușit să-l fotografieze pe Sultan.

Drumul te obligă să vorbești multe limbi. Performanțele aromânilor de poliglosie sunt celebre. Se vorbește de oameni care cunoșteau 14 și 17 limbi. Bilingvismul și trilingvismul erau o stare curentă. Weigand consemnează o conversație purtată în casa unui negustor, unde el cu gazda vorbea în germană, cu mama gazdei în greacă, cu sora acestuia în aromână, iar fratele lui Weigand, care era de față, vorbea cu nu știu cine în engleză. Și, ca și cum limbile pe care le vorbeau nu erau destule, sunt cunoscuți printr-o sumedenie de limbaje profesionale secrete.

Încă din secolul XVII se remarcă la ei un gust explicit pentru cultură. Începând din acest moment putem vorbi fără rezerve de oameni vestiți. Cu titlu de curiozitate invoc figura Elenei Lucrezia Cornaro Piscupia, care urma facultatea de medicină de la Padova prin anii 1660.

În afară de oi și capre, aromânul nomad crește cai, catâri și măgari cu care își cară avutul pe unde se duce. Când făcarea (comunitatea) stă pe loc, atunci animalele devin un mijloc de transport pentru alții. Faptul că aromânii au fost cărăușii Balcanilor este bine știut. I-a scos din competiție numai trenul. În cărvană tânărul învăța să se orienteze pe drumuri, să facă afaceri și să lupte, pentru că o cărvană încărcată era mană cerească pentru tâlhari.

Toți păstorii aromâni au purtat arme, oricare dintre ei era un posibil soldat. Au luptat pentru Bizanț și împotriva Bizanțului au luptat împotriva turcilor și pentru ei au luptat și cu venețienii. Iată o istorie cuprinsă undeva între anii 1685-1689 în timpul războaielor turco-venețiene. Aromânii luptau alături de turci nu din iubire, ci ca să se apere de venețienii care furau tot ce se putea fura. Cu ocazia unei descinderi dezonorante, venețienii au capturat câțiva războinici. Legați cu mâinile la spate, prizonierii zăceau pe punte dezarmați. Vremurile erau însă tulburi pentru toți. Îmbătații de succes au fost atacați de o corvetă algeriană care i-a somat să se predea. Luați prin surprindere, venețienii erau pe punctul să cedeze când Angheli Șumila, Micul Hormopol și Panu Meitani au strigat că ei pot să salveze corabia, în cazul în care sunt dezlegați.

A urmat o luptă în care aromânii au învins, așa cum au promis, iar recompensa pe care au pretins-o a fost să fie readuși, de urgență, fix înapoi pe malul de unde au fost luați. Ioan Nenițescu, inspector școlar, deputat și prefect, în timpul unei călătorii făcute la sfârșitul secolului trecut în Macedonia, a avut ocazia să vorbească față în față cu brigandul Coconeș.

Acesta i-a spus: „Vezi pușca asta? Este o pușcă soldățească, e grozavă, n-are nimeni voie s-o poarte. E numai pentru militari. Eu am luat-o, știu eu cum, și mă plimb cu ea prin mijlocul Pogradețului fără să dau seamă cuiva. Nu sunt numai eu așa, suntem tot neamul Coconeș. Nu plătesc nici bir. Fezu Feta nu mi-a pus bir, știe cum sunt Coconeșii. Pentru că dacă m-ar vătăma pe mine i-o trage frate-miu un glonț și de-l vatămă și pe el trage alt frate, suntem mulți și toți suntem făcuți pe pușcă“.

Este suficient să mergi la muzeul de istorie din Atena și să pășești în sălile tapetate cu portrete de mustăcioși ca să constați, citind numele de sub pictura înduioșător de stângace, că foarte puțini luptători erau altceva decât aromâni. (— Irina Nicolau)

Mă încântă ambiguitatea celor două situații, cum ambiguă pare să fi fost treaba și la Missolonghi, unde Lordul Byron admira nu luptători greci, așa cum credea, ci armatoli aromâni. Este suficient să mergi la muzeul de istorie din Atena și să pășești în sălile tapetate cu portrete de mustăcioși ca să constați, citind numele de sub pictura înduioșător de stângace, că foarte puțini luptători erau altceva decât aromâni. Adică acei luptători despre care Fauriel spune că se antrenau sărind peste 7 cai sau peste 3 carete încărcate cu spini și care se întreceau cu caii cei mai iuți în fugă…

După 1848 au urmat anii sângeroși ai renașterii naționale când, pentru vina de a voi să audă în biserică și școală cuvânt românesc, aromânii erau înjunghiați ca mielul de Gurban. Masacrele inițiate de mișcarea panelenistă au durat până la începutul secolului XX, când, printr-o iradia, sultanul a decis că aromânii sunt liberi să-și aleagă limba din școală și biserică, după cum le este vorba.

Independent de aceste tulburări păstoritul este periclitat prin constituirea statelor moderne din Balcani. Păstorul și oaia înfruntă un alt dușman, frontiera. Paradoxal mi se pare că aromânii, deși implicați serios în formarea tuturor acestor state, pentru ei nu au pretins nimic. Să-ți faci un stat înseamnă să stai să-l păzești, or, nomadul știe să-și prețuiască mobilitatea, o percepe ca pe un câștig.

Cred că a mai contribuit și ceea ce numesc eu, în glumă, complexul Richelieu, faptul că aromânii preferă situațiile când pot acționa din umbră. După 1920 a urmat colonizarea în Cadrilater. Peste un milion de greci proveniți din Asia Mică fuseseră așezați în zonele locuite de aromâni și aromânii au decis să plece.

Sunt cutremurătoare mărturiile legate de prima iarnă petrecută în țară. Mă fac să mă gândesc la prima noapte când sunt separate oile de miei. În fine, a căzut cortina celor 45 de ani, o cortină de pâslă prin care nu-ți auzeai vocea. 45 de ani de consens asupra faptului că aromân însemna legionar și deci dușman teribil. 45 de ani în care a publica ceva despre aromâni echivala cu transgresarea unui tabu, esența tabuului constând în faptul că interzice fără explicație.

În vara lui 1972 eram „în Iorga“ pentru un pașaport. După ce am spus cu obidă tot ce pregătisem pentru audiență, ofițerul a exclamat, știu, aromâncă, legionari, cuțitul la brâu. Nu i-am luat-o în nume de rău. În această imagine falsă cred și alții. I-am explicat că am purtat cuțite la brâu într-o vreme când modul de viață ne-o pretindea, dar că acum nici Joja, nici Carafoli, nici Caragiu — am invocat câteva nume care mă gândeam că îi spun ceva — nu mai poartă cuțite, cum nu mai poartă nici brâu.

Pe urmă i-am spus că aromânii nu au fost mai legionari ca alți români, dar că ceea ce a înșelat chiar și pe oamenii de bună credință a fost faptul că masacrele la care au fost supuși și despre care vorbeam i-au făcut să aibă cultul românismului și al creștinătății, care sunt pentru ei două noțiuni îmbibate cu sânge de tată, frate sau fiu și că pentru românism și creștinătate mulți dintre ei trecuseră Dunărea și veniseră în țară.

Faptul că în locurile de baștină nu au fost niciodată antisemiți, șovini în general, este probat prin secole de bună conviețuire cu toate etniile din Balcani, atât în sate cât și în orașe.

Și astăzi?

tumblr_lj2ux2I4n31qzykyho1_400

Aromânii trăiesc azi în România, Grecia, Bulgaria, Iugoslavia și Albania. În grupuri mai mici în America, Australia și Turcia. Mulți dintre ei nu mai au conștiința aromânității lor, au devenit cetățeni ai lumii, îi recunoști după nume. Alții știu că sunt armâni, dar faptul nu înseamnă decât că iubesc o proveste, povestea armânamei și a neamului lor.

În fine, mulți armâni sunt armâni pur și simplu. Își conservă limba, cu riscul de a fi ridicoli, își perpetuează valorile, își țin obiceiurile și se străduiesc să scrie în dialect. Ai obiectat de nu știu câte ori că spun despre ei numai lucruri bune și că binele în exces, la fel ca răul, creează caricaturi.

Dacă au avut defecte? Sigur că au avut și au și astăzi. Dar, repet, nu aromânii contează acum, o să le fac o dată un portret robot cu mult simț critic; scopul meu acum este să te sensibilizez față de ideea de românitate mare, să te conving că, recuperând mental pe toți românii, desenul chipului nostru devine mai bogat și mai subtil. De pildă, cât de bine se completează prin aromâni imaginea românului everghet, orientat spre zidire, și nu o zidire făcută numai pentru ai lui, ci una care să facă să se vorbească despre el în toată lumea.

Nici Tușița, nici Sturnari, nici Averoff, dacă voiau să-și așeze ctitoriile în calea lumii, nu le puteau așeza mai bine decât la Atena. Și nu pot să nu menționez esența paradoxală a gestului lui Averoff care a făcut pentru Atena tot ce a făcut fără să vină s-o vadă, spunând că „Greciei să-i faceți binele de departe, dar pe greci să nu-i vedeți de aproape“. Despre dărnicie se pot spune multe.

Greciei să-i faceți binele de departe, dar pe greci să nu-i vedeți de aproape (— Averoff)

În 1880, Chirața Roșca lasă prin testament 100 de flori pentru biserica din Bitolia, 100 de flori pentru Comitetul Macedoromân, 100 de flori pentru o pompă de incendiu la școala de fete și alte 100 de monezi de aur pentru Fondul facerilor de bine din care să fie înzestrate fete sărace. În 1904, Ciumaga lasă bani pentru construirea unui azil de bătrâni cu o capacitate de 60-80 de paturi. Zega dă bani pentru biserică și spital. Badralexi pentru farmacie.

La Budapesta un Sina construiește în asociație cu contele Széchenyi podul cu lanțuri de peste Dunăre. Alt Sina, tot la Budapesta, are un rol important în crearea unor instituții ca: Muzeul Național, Academia Comercială, Teatrul Național, Conservatorul, Casa artelor frumoase, Institutul orbilor, leagăne, spitale. Sina lasă, Dumba lasă, Tușița lasă, toți lasă câte ceva chiar atunci când se află la Viena, Budapesta, Odessa sau București. Parcă Zappa n-a lăsat?

Așa se explică de ce cuvântul lasa a ajuns într-o perioadă să însemne în neogreacă testament. Era posibil să lase pentru că aromânul bogat nu își învelea nevasta în aur, ducea în casă o viață sobră, mânca și bea fără exces, și pentru prestigiul lui ce putea să facă decât să dăruiască? Vreo două secole dăruiește enorm sfidând limitele dărniciei, numai cine are poate să-și permită să piardă, să-și exerseze forța de a da. Astăzi aromânul nu mai este everghet. Lipsesc cadrele care să traducă binele public în prestigiu.

Și totuși, ce se întâmplă astăzi? Cred că este ceva care nu se schimbă. În sensul în care Gabriel Liiceanu utilizează figura lui Odiseu și a lui Ahile, primul versatil și plurivalent al doilea haplotrop, aromânul este un Odiseu care l-a înghițit pe Ahile. El lansează spre exterior nebănuite disponibilități, iar în casa sufletului conservă o structură veche și elementară. Faptul este sursa unor infinite paradoxuri și explică ambiguitatea românului care este și dârz și supus, și muncitor și leneș, și cinstit și hoț, și așa-și-așa.

Stăteam săptămâna asta la coadă la cartofi. Lume multă și amestecată. Din vorbă în vorbă se ajunge și la țigani. Domnule, zice unu, bine le-a făcut la Kogălniceanu. Da, zice altu’, dar pentru așa ceva oamenii trebuie să fie uniți și noi nu suntem în stare. Păi ăia nu sunt toți români, îl contrazice primul. Nuuu… scrie și-n ziar, sunt machedoni.

Știu că mentalitățile nu se schimbă prin ucaz, de mâine suntem toți români și va fi bine! Știu că tot ce pot să fac este să vorbesc fără să sper nimic despre conturul fantasmei mele.

irina-nicolau

Irina Nicolau.

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Legendă. Păstorul, vierul, femeea cu răsboiul și agricultorul…

512px-Maler_der_Grabkammer_des_Sennudem_001

La arat. Pictură murală în camera mortuară a lui Sennedjem, artizan din timpul lui Seti I și Ramses al II-lea. (Wikimedia Commons)

Domnu amna [mergea] și junsi la un pastir [păstor], țe mult si ploandzi, că ari uoi uneac [puține]. Domnu ľiă zisi : «Toati cioafțili [ciorile] si si pru-facă uoi!» Și șa si fesi.
Di oa Domnu junsi la doauă-șoputi [nume de localitate, lângă Lundzini]. Un uom lucra ceșma și tot nu dăra treabă. Domnu ľiă zisi : «vin și rachiă ăn loc di apu!» și șa si fesi. Mai dițindea [dincolo] floa Domnu un uraciu [plugar] țe lucra agru di ună parti. Cum ? Dipu țe dăra un urdin [rând], si pri-turna ară si dară lantu di la prima. Nu știa si facă urdin și di iundi sfărșa.
Domnu ľiă zisi : «Di țe șa ari ? Nu veri să-ți spun io cum si ari tu ?»
Și Domnu ľia spusi.
Ăți Domnu floa ună muiľari țe nu știa să dară bun războiu. Și au antriboa : «Veri si-ți spun io cum si fați?» și ea zisi: «Cari uom nu ași va uocľi?» Și Domnu ľiă zisi, să nalță un picior și cu unu si calcă și șa za-guni războiu.
Dipu mult vacoat [timp] Domnu si fesi uom și vini pri pimint și tricu pri la pastir. Ľia țeri unec lapti și țela zisi: «Pari ai?» — «Nu-am pari.» — «Acu [dacă] pari nu-ai, lapti nu-i.» Și Domnu, coan li duna pastiru oili birichiet mari, tpriu ! Tpriu ! Zisi : «Țe ra, si si facă!» și si fesiră ară ciofți.

Mai dițindea junsi Domnu la țela di la doauă-șoputi. Și țista uľitoa, ca nu vea năinti apu și cmo [(a)cum] vindea la toată duńiă [lumea] pri pari vin și rachiă. Domnu aľi țiru unec vin, că ra pumaroat [obosit]. «Pari ai?» Tot șa Domnu zisi, că pari nu-ari și omu nu ľia dedi. Tunțea Domnu zisi : «Țe ra, si si facă» și si fesi ară apu. Drumătoru și trasi drumu și lasoa, si si miră cum pricură [curge] cmo apu.
Coan junsi la niveastă au antriboa, cari au anvițoa să facă lucru șa bun. Ară ea: «singură, singură.»
«Dirmi singură anvițași tu, un an di zoali si lucrezi și sup soară si-u porți ?»
Coan junsi la uraciu aľi zisi : «Cari ti anvițoa să ari?» — «Mi cari? Domnu ! Domnu mi anvițoa, să iă mari.»

Și Domnu, coan uzoa țestă lacardiă [vorbă], ăľi zisi :
«Tu să ari, să sapi și birichiet si ai. Toată duńiaua si mănancă și puľi [pui] și toți și tot si ai.»
Și șa fu. Di uraciu toți si rănesc. Și boilor zisi Domnu să le iă moanca și țara licșoară [ușoară].

(Dedu Lazar, bătrân de 80 ani — Lundzini).

Pentru facilizarea transcrierii textului, am optat pentru o grafie simplificată; în acest sens, semnul “ǫ” a fost notat sub forma “oa”, iar semivocalele”ĭ”, respectiv “ŭ” au fost reduse la vocalele corespondente.

(Legendă — transcris cf. Megleno-româniĭ : Studiǔ etnografico-filologic. Partea a 2-a / Papahagi, Pericle N. – Bucuresci : 1902, p. 155)

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu